400-823-0080
info@biofabrication.cn     
当前位置: 主页 > 功能材料产品 > 产品分类 > 组织工程支架 > 管状支架
· 管状支架
购买咨询
优势特征 参数细节 拓展配件 资料视频

· 支架的孔隙率可达85%-90%,能够满足细胞生长的要求;· 具有很大的比表面积,有利于细胞的黏附生长;

· 能够负载生长因子诱导细胞黏附、增殖和分化;· 支架的力学性能、厚度及结构可控;

· 整体人造血管的力学性能、生物相容性明显优于PTFE血管;·层数:单/双/三可选;

· 制备方法多样:单一材料静电纺、共混静电纺及同轴共纺等。

 

1.jpg

三层仿生小口径螺纹结构管状支架采用静电纺丝技术、编织技术和热致相分离技术结合制成:

管状支架内层由静电纺聚癸二酸甘油酯(PGS)纳米纤维组成,作为与血液接触的内层,PGS 对内皮细胞的黏附、增殖和迁移又很好的促进作用,更有利于内皮细胞快速长满人工支架,从而实现内皮化;

中间层为天然脱细胞基质,作为管状支架的总体力学支撑层;

外层由可降解材料通过热致相分离技术制备的大孔纳米纤维组成,可引导、促进平滑肌快速生长,从而达到仿生。

 

image.png

· 参数信息

材料:PCL、PLA、PLGA、PU等;或混纺

内径(mm): 1/1.5/2/3/4/5/6/7/8

壁厚(mm): 1/2/3

其它定制尺寸:内径、壁厚和长度

 

单层小口径人工血管支架

 

编号(待定)

材质

内径(待确认)

壁厚(待确认)

纤维取向

1

可选

1 mm

例如1、2mm可选

取向

2

 

1.5mm

 

取向

3

 

2mm

 

取向

4

 

3mm

 

取向

5

 

4mm

 

取向

6

 

5mm

 

取向

7

 

6mm

 

取向

8

 

7mm

 

取向

9

 

8mm

 

取向

 

 

编号(待定)

材质

内径(待确认)

壁厚(待确认)

纤维取向

1

可选

1 mm

例如1、2mm可选

随机

2

 

1.5mm

 

随机

3

 

2mm

 

随机

4

 

3mm

 

随机

5

 

4mm

 

随机

6

 

5mm

 

随机

7

 

6mm

 

随机

8

 

7mm

 

随机

9

 

8mm

 

随机

 

双层小口径人工血管支架

编号(待定)

材质

内径(待确认)

壁厚(待确认)

纤维取向

内层

外层

内层

外层

1

可选

..

1mm

如1、2mm等

取向

随机

2

..

..

..

..

..

..

 

三层小口径人工血管支架

编号(待定)

材质

内径(待确认)

壁厚(待确认)

纤维取向

内层

外层

内层

外层

1

可选

..

1mm

如1、2mm等

取向

随机

2

..

..

..

..

..

..

 

· 参数信息

材料:PCL、PLLA、PLGA、PU、PLCL等;

内径(mm): 2/3

壁厚(mm): 1/2

其它定制尺寸:内径、壁厚和长度

内外表面结构

 

三层小口径人工血管支架

螺纹结构

材质

内径(待确认

壁厚(待确认)

螺纹结构

内层

中层

外层

内层

中层

外层

1

可选

..

..

1mm

如1、2mm等

..

2

..

..

..

..

..

..

3

         

..